BV-FS 2000:4 Järnvägsinspektionens föreskrifter om hälsoundersökning och hälsotillstånd för personal med arbetsuppgifter med betydelse för trafiksäkerheten

Ändringar

JvSFS 2008:33

I kraft 2009-01-01. PDF 220 kB.

Utbyte av Järnvägsinspektionen mot Transportstyrelsen.

TSFS 2013:50

I kraft 2013-07-01. PDF 54 kB.

Ändr.rubriken till föreskrifterna samt 1, 7, 12, 14 och 15 §§; nya 1 a och 17 a §§ samt närmast före 17 a § en ny rubrik; allmänna råd.

TSFS 2018:95

I kraft 2019-01-01. PDF 248 kB.

Ändr. 1 a §§; allmänna råd.

TSFS 2019:114

I kraft 2020-03-01. PDF 97 kB.

Upph. BV-FS 2000:4.