TSFS 2010:119
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om drift av godkänd flygplats

Författningen upphävd 2019-05-01 genom TSFS 2019:19

Dessa föreskrifter ska tillämpas av flygplatsoperatörer för drift av flygplatser som har godkänts enligt Transportstyrelsens föreskrifter.

Konsoliderad version

Grundform

TSFS 2010:119

I kraft 2010-09-01. PDF 112 kB

Ändringar

TSFS 2012:90

I kraft 2012-09-01. PDF 172 kB.

Ändr. 1, 2, 5, 17, 18 och 28 §§ samt rubrikerna närmast före 26 § och ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna.