TSVFS 1982:61
Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter om registreringsbesiktning av utryckningsfordon för transport av sjuka eller skadade

Författningen upphävd 2010-02-15 genom TSFS 2010:7

Ändringar

TSFS 2010:7

I kraft 2010-02-15. PDF 17 KB.

Upph. TSVFS 1982:61.

Till toppen