Pågående regelarbete

Här hittar du samlad information om de regelarbeten som pågår. Informationen uppdateras löpande.

Nedan kan du läsa mer detaljerad information om vad regelarbetena handlar om och vem du kan kontakta om du vill veta mer eller på annat sätt bidra i arbetet.

8 pågående regelarbeten

Uppdrag att utreda behov av förenklade regler för eldrivna enpersonsfordon

Idag samsas bl.a. cyklar, elcyklar och elsparkcyklar på cykelvägar och vägar, mot den bakgrunden är det viktigt att få kunskap om hur användningen av dessa fordon ser ut och omfattningen av olyckor där sådana fordon är inblandade.

Publicerades 2019-10-31

Mätarfusk

Publicerades 2019-10-30

Uppgifter i vägtrafikregistret

Publicerades 2019-07-04

Föreskrifter om motorcyklar

Publicerades 2019-07-04

Lastsäkring

Publicerades 2019-07-04

Föreskriftsarbete om informationskrav avseende vilka alternativa drivmedel som regelbundet kan användas i fordon

Med anledning av att EU-kommissionen beslutat krav om att medlemsstaterna se till att relevant, enhetlig och tydlig information görs tillgänglig om vilka motorfordon som regelbundet kan tankas med enskilda bränslen på marknaden eller laddas vid laddningsstationer, har vi påbörjat ett föreskriftsarbete.

Publicerades 2018-11-26

  • 1
Till toppen