Pågående regelarbete

Ändring av TSFS 2016:81 om marin utrustning

Transportstyrelsen har påbörjat ett föreskriftsarbete med syfte att ändra Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2016:81) om marin utrustning.

Publicerades 2023-09-15

Ändring av TSFS 2009:56 om sjötrafikinformationstjänst (VTS) och sjötrafikrapporteringssystem (SRS)

Transportstyrelsen har påbörjat ett föreskriftsarbete med ändring av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2009:56) om sjötrafikinformationstjänst (VTS) och sjötrafikrapporteringssystem (SRS).

Publicerades 2023-08-21

Ändringar i IBC-koden, TSFS 2014:136

Transportstyrelsen har påbörjat ett föreskriftsarbete med syfte att ändra i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2014:136) om skadliga flytande kemikalier i bulk (IBC-koden).

Publicerades 2023-03-31

Reglering av säkerhetsorganisation för nationell sjöfart

Ändring av föreskrifter om systematiskt sjösäkerhetsarbete och godkänd säkerhetsorganisation för vissa fartyg i nationell sjöfart.

Publicerades 2023-02-07

Revidering av Sjöfartsverkets föreskrifter SJÖFS 1992:10 och SJÖFS 2004:25

Transportstyrelsen har påbörjat ett föreskriftsarbete med syfte att göra en sammanslagning av SJÖFS 1992:10 om handikappanpassning av passagerarfartyg och SJÖFS 2004:25 om anpassning av passagerarfartyg med hänsyn till personer med funktionshinder. 

Publicerades 2022-11-29