Pågående regelarbete

Ändring av Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2019:56) om arbetsmiljö på fartyg

Transportstyrelsen har påbörjat ett föreskriftsarbete med ändring av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2019:56) om arbetsmiljö på fartyg samt Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2017:26) om fartyg i nationell sjöfart.

Publicerades 2024-03-12

Ändring av Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2011:91) om arbetsmiljö på örlogsfartyg

Transportstyrelsen har påbörjat ett föreskriftsarbete med ändring av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2011:91) om arbetsmiljö på örlogsfartyg.

Publicerades 2024-03-12

Ändring av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2021:89) om fartyg som transporterar kondenserade gaser i bulk

Transportstyrelsen har påbörjat ett föreskriftsarbete med att ta fram en ändringsföreskrift till Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2021:89) om fartyg som transporterar kondenserade gaser i bulk (IGC-koden).

Publicerades 2024-03-05

Ändring av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om åtgärder mot förorening från fartyg

Transportstyrelsen har påbörjat ett föreskriftsarbete med att ta fram en ändringsföreskrift till Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:96) om åtgärder mot förorening från fartyg.

Publicerades 2024-02-15

Ändring av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (2011:116) om behörigheter för sjöpersonal

Transportstyrelsen har påbörjat ett föreskriftsarbete rörande handledd fartygsförlagt utbildning för erhållande av behörighet som fartygsbefäl klass VII.

Publicerades 2023-12-22