Pågående regelarbete

18 pågående regelarbeten.

Revidering av Sjöfartsverkets föreskrifter SJÖFS 1992:10 och SJÖFS 2004:25 om anpassning av passagerarfartyg med hänsyn till personer med funktionsnedsättning

Transportstyrelsen har påbörjat ett föreskriftsarbete med syfte att göra en sammanslagning av SJÖFS 1992:10 om handikappanpassning av passagerarfartyg och SJÖFS 2004:25 om anpassning av passagerarfartyg med hänsyn till personer med funktionshinder. 

Publicerades 2022-11-29

Ändring av Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2010:174) om transport av last på fartyg och terminaler

Transportstyrelsen har påbörjat ett föreskriftsarbete med syfte att ändra i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:174) om transport av last på fartyg och terminaler som anlöps av fartyg som lastar eller lossar fast bulklast.

Publicerades 2022-11-24

Nytryck av Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2010:166) om transport till sjöss av fast gods i bulk (IMSBC-koden)

Transportstyrelsen har inlett ett föreskriftsarbete om nytryck av Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2010:166) om transport till sjöss av fast gods i bulk (IMSBC-koden).

Publicerades 2022-10-17

Ändring av Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2019:120) om passagerarfartyg på inrikes resa

Transportstyrelsen har inlett ett föreskriftsarbete om ändring av Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2019:120) om passagerarfartyg på inrikes resa i syfte att fastställa krav för existerande fartyg av klass C och D.

Publicerades 2022-09-23

Ändring av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2021:69) om transport av förpackat farligt gods på rorofartyg i Östersjöområdet (Östersjöavtalet)

Transportstyrelsen har påbörjat ett nytt arbete med att revidera Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2021:69) om transport av förpackat farligt gods på rorofartyg i Östersjöområdet (Östersjöavtalet).

Publicerades 2022-09-08

Ändringar i SJÖFS 2001:12 och SJÖFS 2001:13 om mottagning av avfall från fartyg samt fritidsbåtar

Transportstyrelsen har inlett ett föreskriftsprojekt med syfte att göra nytryck av Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd (SJÖFS 2001:12) om mottagning av avfall från fartyg samt Sjöfartsverkets föreskrifter (SJÖFS 2001:13) om mottagning av avfall från fritidsbåtar.

Publicerades 2022-07-06

Nytryck av föreskrifter och allmänna råd om dricksvatten på fartyg 

Transportstyrelsen har påbörjat ett föreskriftsarbete med syfte att göra ett nytryck av föreskrifterna SJÖFS 1970:A15 och SJÖFS 1994:8 om dricksvatten på fartyg.

Publicerades 2022-06-07

Ändringar av föreskrifter om förorening från fartyg, TSFS 2010:96, för ändrade regler om EEDI samt nya regler för EEXI och CII

Transportstyrelsen har påbörjat ett föreskriftsprojekt med syfte att införa ändringar i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (2010:96) om åtgärder mot förorening från fartyg.

Publicerades 2022-04-22

Ändring av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2011:96) om finsk-svensk isklass

Transportstyrelsen har påbörjat ett nytt arbete med att revidera Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2011:96) om finsk-svensk isklass.

Publicerades 2022-04-12

Ändringar i HSC-koden 1994 och HSC-koden 2000

De internationella koderna för höghastighetsfartyg (HSC-koden 1994 och HSC-koden 2000) har ändrats och Transportstyrelsen behöver därför ändra i de föreskrifter som införlivar koderna (TSFS 2009:101 och TSFS 2009:102).

Publicerades 2022-03-21

Till toppen