Pågående regelarbete

Ändringar i TSFS 2022:52 om transport till sjöss av förpackat farligt gods (IMDG-koden)

Transportstyrelsen har påbörjat ett föreskriftsarbete med syfte att ändra i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2022:52) om transport till sjöss av förpackat farligt gods (IMDG-koden).

Publicerades 2023-04-21

Ändringar i IBC-koden, TSFS 2014:136

Transportstyrelsen har påbörjat ett föreskriftsarbete med syfte att ändra i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2014:136) om skadliga flytande kemikalier i bulk (IBC-koden).

Publicerades 2023-03-31

Ändring av TSFS 2016:102 om registrering av ombordvarande på passagerarfartyg

Transportstyrelsen har påbörjat ett föreskriftsarbete med syfte att ändra i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2016:102) om registrering av ombordvarande på passagerarfartyg.

Publicerades 2023-02-20

Reglering av säkerhetsorganisation för nationell sjöfart

Ändring av föreskrifter om systematiskt sjösäkerhetsarbete och godkänd säkerhetsorganisation för vissa fartyg i nationell sjöfart.

Publicerades 2023-02-07

Revidering av Sjöfartsverkets föreskrifter SJÖFS 1992:10 och SJÖFS 2004:25

Transportstyrelsen har påbörjat ett föreskriftsarbete med syfte att göra en sammanslagning av SJÖFS 1992:10 om handikappanpassning av passagerarfartyg och SJÖFS 2004:25 om anpassning av passagerarfartyg med hänsyn till personer med funktionshinder. 

Publicerades 2022-11-29