Övriga bestämmelser för sjöfarten

Här hittar du övriga bestämmelser för sjöfarten som beslutats av Transportstyrelsen.

TSFS-nr Författningsrubrik I kraft
2012:116

Föreskrifter om avgifter inom sjöfartsområdet 

2013-01-01
2012:72

Föreskrifter om ändring i TSFS 2012:2 om anmälningsskyldighet och trafikantinformation 

2012-08-01
2010:185 Föreskrifter om avgifter inom sjöfartsområdet

Ändrad genom:
TSFS 2011:82
Ändrad genom:
TSFS 2011:83 (omtryck)
Ändrad genom:
TSFS 2011:121
Ändrad genom:
TSFS 2012:39
2011-01-01


2011-10-01

2012-01-01

2012-01-01

2012-07-01
2010:18 Föreskrift om skeppsdagbok 2010-04-01
2009:8 Föreskrifter om fartområdenas indelning 2009-04-01