Nya föreskrifter inom serie PEL/FSTD - certifikat och utbildning för före detta militära luftfartyg

I dagsläget regleras krav för flygcertifikat för före detta militära luftfartyg nationellt genom en intern vägledning och det saknas nationella bestämmelser som reglerar detta.

Transportstyrelsen behöver ta fram föreskrifter för att det ska bli tydligt för marknaden vad som gäller för att framföra dessa luftfartyg.

Föreskriften planeras att skickas ut på remiss i april 2023.
Föreskriftens ikraftträdande planeras till augusti 2023 .

Kontakt

Har du några frågor är du välkommen att kontakta
Sandra Aldin, gruppledare
e-post: sandra.aldin@transportstyrelsen.se

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!