Regler om skatt för fordon, fordonsskatt

Den personen som är registrerad ägare
till ett fordon
ska betala skatt för fordonet till Transportstyrelsen.

Du betalar skatt för ett år i taget.
Om skatten är mer än 3 600 kronor
delar man upp betalningen.
Du betalar då tre gånger varje år,
en gång varje fjärde månad.

Sista siffran i fordonets registreringsnummer
visar den månad du ska betala skatt.
När sista siffran är noll är mars betalningsmånad.
Om du betalar tre gånger,
betalar du i mars, juli och november.

Skatten ska finnas på Transportstyrelsens konto
den sista dagen i den månaden.
Om sista dagen i månaden är en helgdag
ska skatten finnas på kontot
nästa vardag efter helgdagen.

Här kan du se vilka månader
du ska betala skatt för ditt fordon:

Sista siffra 0 betyder mars och du kan betala i mars, juli och november. 
Sista siffra 1 betyder april och du kan betala i april, augusti och december.
Sista siffra 2 betyder maj och du kan betala i maj, september och januari.
Sista siffra 3 betyder juni och du kan betala i juni, oktober och februari.
Sista siffra 4 betyder augusti och du kan betala i augusti, december och april.
Sista siffra 5 betyder oktober och du kan betala i oktober, februari och juni.
Sista siffra 6 betyder november och du kan betala i november, mars och juli.
Sista siffra 7 betyder december och du kan betala i december, april och augusti.
Sista siffra 8 betyder januari och du kan betala i januari, maj och september.
Sista siffra 9 betyder februari och du kan betala i februari, juni och oktober.

Klaga på beslut om skatten

Om du vill klaga på beslut om skatten
för ditt fordon
ska du kontakta Skatteverket.
Skatteverket är den myndigheten
som beslutar om skatter.