Dokumentation - nationell sjöfart

BSS14393

I blanketten redovisar du fartygets uppgifter och beskriver vilken verksamhet som bedrivs med fartyget. I huvudsak är det fartygets huvuddimensioner, vad du använder fartyget till, var fartyget används och när fartyget används som du ska redovisa. Blanketten behåller du för dig själv och förvarar ombord eller på annan lämplig plats. Du behöver inte skicka in några dokument till Transportstyrelsen.

Dokumentationen behåller du själv och förvarar det som behövs för driften ombord. Du ska inte skicka in något till Transportstyrelsen, om vi inte uttryckligen begär det.

Hur du fyller i blanketten framgår i broschyren Yrkesfartyg med en längd av 5-15 meter - dags att göra en säkerhetsgenomgång av ditt fartyg och din verksamhet.

Fältförklaring (pdf, 240 kb)

Behandling av personuppgifter

Här hittar du information om hur Transportstyrelsen behandlar personuppgifter som samlas in via webbplatsen och genom våra e-tjänster.