Säkerhet

Endast den myndighet som meddelar en viss föreskrift får föra in den i den rikstäckande databasen för trafikföreskrifter, STFS. Transportstyrelsen är visserligen den myndighet som ansvarar för databasen, men kan inte på egen hand föra in föreskrifter som andra myndigheter har meddelat.

För att klara av behörighetskraven byggs ett omfattande säkerhetssystem för STFS.

Varje föreskrift kommer att skyddas mot obehörig påverkan med hjälp av avancerad säkerhetsteknik. Regelverket för administration av behörigheter kommer att vara rigoröst, och det stöds både av den tekniska lösningen och av manuella rutiner.

Varje beslutsmyndighet kommer att få utse en ansvarig STFS-administratör som får behörighet att ange vilka personer på myndigheten som ska kunna föra in föreskrifter i STFS. Varje sådan person behöver en e-legitimation som ska finnas på ett så kallat smartcard och ska vara personlig. Den dator man använder behöver vara utrustad med en kortläsare. Man kan säga att en e-legitimation motsvaras av ett pass eller en fysisk legitimation.

E-legitimationer är inget som kommer att tillhandhållas av Transportstyrelsen utan det är varje beslutsmyndighets ansvar att införskaffa dessa till sina användare.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!