Statistik över koldioxidutsläpp 2015

Sveriges officiella statistik över koldioxidutsläpp 2015

 
  Personbilar
Totalt antal nyregistrerade bilar 339 673
Genomsnittligt koldioxidutsläpp 126,26 gram/km
Bensindrivna bilar 131 052
Genomsnittligt koldioxidutsläpp 125,25 gram/km
 Dieseldrivna bilar 194 423 
Genomsnittligt koldioxidutsläpp 131,85 gram/km 
Gasdrivna bilar 4 332 
Genomsnittligt koldioxidutsläpp 101,23 gram/km 
Etanoldrivna bilar 1 257 
Genomsnittligt koldioxidutsläpp 125,57 gram/km
Eldrivna bilar 2 861 
Genomsnittligt koldioxidutsläpp 0,00 gram/km
Laddhybrider (diesel/el) 579
Genomsnittligt koldioxidutsläpp 47,92 gram/km
Laddhybrider (bensin/el) 5 168 
Genomsnittligt koldioxidutsläpp 41,46 gram/km
Vätgasdrivna bilar
Genomsnittligt koldioxidutsläpp 0,00 gram/km 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!