Statistik över koldioxidutsläpp 2008

Sveriges officiella statistik över koldioxidutsläpp (CO2) från den svenska personbilstrafiken under 2008.
1. Antal registrerade personbilar 247 833 stycken
Genomsnittligt koldioxidutsläpp 173,92 g/km
2. Antal registrerade bensindrivna personbilar 159 656 stycken
Genomsnittligt koldioxidutsläpp 178,08 g/km
3. Antal registrerade dieseldrivna personbilar 87 415 stycken
Genomsnittligt koldioxidutsläpp 166,54 g/km
4. Antal registrerade gasdrivna personbilar 762 stycken
Genomsnittligt koldioxidutsläpp 148,10 g/km

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!