Krav på återföring av bensinångor gäller bensinpumpar för tankning av motorfordon. Enligt det allmänna rådet i TSFS 2014:75 bör alkylatbensin inte anses vara avsedd för tankning av motorfordon.