Dokumentkrav

Vissa krav ställs på det elektroniska dokument som förs in i STFS.

Dokumentet måste vara av typen PDF/A, ett filformat som rekommenderas av Riksarkivet för långtidslagring av elektroniska dokument. Läs gärna mera om Riksarkivets rekommendationer: 
Format för digitalt långtidsbevarande PDF/A-1

Dokumentet bör skapas för att klara krav på tillgänglighet. Genom att skapa PDF-dokument på ett speciellt sätt ökar tillgängligheten. Läs mer i dokumentet Användning av PDF som togs fram av dåvarande Verva.

Dokumentet får inte vara virussmittat eller på annat sätt utgöra ett hot i Transportstyrelsens IT-miljö. Föreskriften måste klara den virusscanning och säkerhetskontroll som görs när den flyttas från beslutsmyndigheten till Transportstyrelsens IT-miljö.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!