Högerregeln

När två fordons1 kurser skär varandra har förare väjningsplikt2 mot det fordon som närmar sig från höger. Högerregeln gäller överallt, exempelvis i trevägskorsningar och, när du kör inne på till exempel parkeringsplatser eller andra öppna platser men även i terräng.

Detta fritar dock inte någon av förarna från kravet på särskild försiktighet.

1 Fordon = en anordning på hjul, band, medar eller liknande som är inrättad huvudsakligen för färd på marken och inte löper på skenor. Fordon delas in i motordrivna fordon, släpfordon, efterfordon, sidvagnar, cyklar, hästfordon och övriga fordon.

 2 Väjningsplikt innebär att du:

  • i god tid ska sänka hastigheten eller stanna
  • får köra vidare endast om det kan ske utan fara eller hinder.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!