Gågata, cykelgata och gångfartsområde

På en gågata och i ett gångfartsområde gäller särskilda krav. Här kan du läsa lite mer om kraven och även se hur vägmärkena ser ut.

Du får inte köra fordonet med högre hastighet än gångfart. Du får inte parkera fordonet. Du som är förare har väjningsplikt mot gående.

Du får inte köra ett motordrivet fordon på en gågata annat än för att korsa den. Sådana fordon får dock föras på gågator om det behövs för

  • varuleveranser till eller från butiker eller motsvarande vid gågatan,
  • transporter av gods eller boende till eller från adress vid gågatan,
  • transporter av gäster till eller från hotell eller motsvarande vid gågatan eller
  • transporter av sjuka eller rörelsehindrade personer till eller från adress vid gågatan.

Vägmärke för gångfartsområde.

Vägmärke för gångfartsområde.

Vägmärke för gågata.

Vägmärke för gågata.

Cykla på cykelgata

På en cykelgata gäller särskilda bestämmelser. Här kan du läsa lite mer om dessa och se hur vägmärket ser ut.

På en cykelgata gäller följande:

  • Fordon får inte föras med högre hastighet än 30 kilometer i timmen.
  • Fordon får inte parkeras på någon annan plats än särskilt anordnade parkeringsplatser.
  • En förare som kör in på en väg som är cykelgata har väjningsplikt mot fordon på cykelgatan.
  • En förare av ett motordrivet fordon ska anpassa hastigheten till cykeltrafiken.
  • En förare har också väjningsplikt mot varje fordon vars kurs skär den egna kursen när föraren kommer in på en väg från en cykelgata.
  • Den högsta tillåtna hastigheten märks ut med vägmärke

Vägmärke för cykelgata.

Vägmärke för cykelgata.

Vägmärke för cykelgata upphör.

Vägmärke för cykelgata upphör.

Cykla på cykelbanan

Om det finns en cykelbana, ska du normalt använda den. Vid färd med cykel får barn till och med det år de fyller åtta år använda gångbana om cykelbana saknas. Reglerna för placering är desamma som på vägen: du cyklar på höger sida och gör omkörning till vänster.

Cykla på körbana även om det finns en cykelbana intill

Du får, om du är särskilt försiktig, cykla på körbanan även om det finns en cykelbana. Detta under förutsättning att du fyllt 15 år och att hastighetsbegränsningen på körbana inte är högre än 50 kilometer i timmen. I övrigt får du använda körbanan endast om det är lämpligare med hänsyn till färdmålets läge. Detsamma gäller för tvåhjuliga mopeder klass II.

Cykla på körbana

Du får inte cykla på motorväg, motortrafikled eller där cykling förbjudits. På övriga vägar är det tillåtet att cykla.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!