Återföring av bensinångor

För att begränsa utsläppen av flyktiga organiska ämnen vid tankning av motorfordon ska bensinstationer vara utrustade med system för återföring av bensinångor. Ångorna förs tillbaka till bensinstationens cistern och när cisternen fylls på med bensin tas ångorna omhand av tankbilen. På depån omvandlas ångorna till bensin igen.

Det är viktigt att ta hand om de bensinångor som uppstår vid tankning för att begränsa utsläppen av flyktiga organiska ämnen (VOC). VOC är cancerogent och bidrar till bildande av ozon.

Regelverk

Mer information finns att läsa i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2016:36) om återföring av bensinångor på bensinstationer. Bestämmelserna innehåller till exempel regler om årliga kontrollmätningar och att mätningar ska ske om bensinpumpen blivit reparerad.

Årliga kontroller

Varje år ska kontroller genomföras för att säkerställa att ångåterföringen fungerar. Kontrollerna genomförs av ett ackrediterat kontrollorgan. Kontrollorgan ackrediteras av Swedac.

När en bensinpump kontrollerats och godkänts ska den förses med en dekal.

Kontrollmärke 2017

Dekalerna finns att ladda ner som tryckfärdiga filer, se länk under relaterad information.

Bensinpumpen ska också förses med en dekal som visar att ett återföringssystem finns installerat. Dessa finns att ladda ner hos CECOD, se länk under relaterad information.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!