Om du inte vill ha kvar din högre behörighet kan du begära att din behörighet blir ogiltigt genom att beställa blanketten Begäran om ogiltigförklaring av körkortsbehörighet.

När du fyller i blanketten ska du kryssa i samtliga behörigheter du vill ska ogiltigförklaras. Du kan kontrollera vilka behörigheter du har genom att kolla på baksidan på ditt körkort. Det går inte att välja ett datum som man vill att behörigheten ska ogiltigförklaras.

När vi tagit beslut om att förklara din behörighet ogiltig ska ett nytt körkort tillverkas. Du får då hem ett underlag för förnyelse av körkort (grundhandling) samt ett inbetalningskort för tillverkningsavgiften.