Remiss av ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2021:89) om fartyg som transporterar kondenserade gaser i bulk (IGC-koden)

2024-03-22

Vi tar tacksamt emot era synpunkter senast den 1 maj 2024. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2024-15 i ert svar.

Remissmaterial

Remissvar

Ni ges härmed tillfälle att lämna synpunkter på förslaget och konsekvensutredningen. Synpunkerna ska vara Transportstyrelsen tillhanda senast den 1 maj 2024.

Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2024-15 i svaret.

Synpunkerna ska vara skriftliga och skickas till:

sjofart@transportstyrelsen.se

eller till

Transportstyrelsen
Sjö- och luftfart
601 73 Norrköping

Kontaktpersoner

Helena Ragnarsson, handläggare
telefon 010-495 33 22,
E-post: helena.ragnarsson@transportstyrelsen.se

Marie Öhmark, jurist
telefon 010-495 31 25,
E-post: marie.ohmark@transportstyrelsen.se