Revidering av lokförardirektivet

Just nu pågåre en revidering av lokförardirektivet. Läs mer om revideringen, pågående aktiviteter och referensgrupp här. 

Revidering av lokförardirektivet

Kommissionen arbetar med en revidering av lokförardirektivet (direktiv 2007/59/EG).

Varför revideras lokförardirektivet?

Initiativet att revidera lokförardirektivet är en del i strategin för hållbar och smart mobilitet. Kommissionen beskriver att man vill uppdatera systemet för behörighetsprövning så att det är

  • framtidssäkert
  • håller jämna steg med den tekniska utvecklingen och den ökade efterfrågan på internationella tågresor
  • bidrar till att göra lokföraryrket mer varierat och attraktivt, i synnerhet för unga och för kvinnor.

Den initiala konsekvensbeskrivningen och inkomna synpunkter på denna,  finns att läsa på den övergripande sidan: 

Övergripande sida Lokförare – bättre EU-system för förarbevis 

Referensgrupp

Transportstyrelsen vill gärna ta del av den svenska branschens synpunkter i det fortsatta arbetet. Ju tidigare i processen vi kan framföra svenska ståndpunkter, desto större är våra möjligheter att kunna påverka hur reglerna utformas.

En referensgrupp har skapats, för att täcka in olika perspektiv i de frågor som kan bli aktuella. Vi ser gärna att berörda aktörer såsom järnvägsföretag, infrastrukturförvaltare, utbildningsanordnare, examinatorer och företrädare för lokförare ingår i referensgruppen.

Arbetet kommer att ske genom mailkontakt och vid behov digitala möten. Om ni inte redan anmält ert intresse och vill vara med i referensgruppen, så finns fortfarande möjligheten genom att maila till carina.gyll@transportstyrelsen.se

 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!