Information om nya eller ändrade regler

Informationen gäller både nationella och internationella regler.

Nya föreskrifter om olycks- och säkerhetsrapporering för järnväg

Transportstyrelsen har beslutat om nya föreskrifter om olycks- och säkerhetsrapportering för järnväg.

Publicerades 2024-01-26

Ändringar i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2016:105) om avgifter

Transportstyrelsen har beslutat om ändringar i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2016:105) om avgifter, vilket har resulterat i ändringsförfattningen TSFS 2023:62.

Publicerades 2023-11-20

Ändringar i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2016:105) om avgifter

Transportstyrelsen har beslutat om ändringar i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2016:105) om avgifter, vilket har resulterat i ändringsförfattningen TSFS 2023:20.

Publicerades 2023-05-31

Föreskrifter inom 4:e järnvägspaketet

På den här sidan hittar ni en översiktlig beskrivning av de föreskrifter som Transportstyrelsen tagit fram i samband med 4:e järnvägspaketet. 

Publicerades 2022-05-23

Ny tågpassagerarförordning

Den omarbetade tågpassagerarförordningen (EU) 2021/782 trädde ikraft den 7 juni 2021 och ska börja tillämpas den 7 juni 2023. Den nya förordningen innebär en rad förändringar, bland annat bättre rättigheter för personer med funktionsvariationer eller begränsad rörlighet, ökat utbud av information och möjlighet till direktbiljetter. Dessutom har förordningen ett ökat fokus på tillsyn och en mer aktiv kontroll av regelefterlevnad.

Publicerades 2021-10-27