Ändring TSFS 2019:112

Just nu pågår en ändringar av TSFS 2019:112. Föreskrifterna TSFS 2019:112 innehåller bestämmelser om hälsoundersökning och hälsotillstånd för att bedöma fysisk och psykisk lämplighet för personer som utför säkerhetskritiska arbetsuppgifter inom järnvägen. 

Den 28 juni 2024 träder genomförandeförordning 2023/1693 ikraft. Detta innebär att vissa yrkesgrupper kommer att omfattas av TSD drift (EU) 2019/773 istället för TSFS 2019:112 efter ändringen. Ändringar måste därför göras för att undvika dubbelreglering.

Externremiss är planerad under våren 2024. 

 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!