Nyhetsarkiv

Välj en eller flera kategorier.


Visar kategorier: Luftfart

181 nyhetsartiklar

4 av 5 passagerare tillbaka i luften

Antalet passagerare till och från de svenska flygplatserna fortsatte att öka under 2023, men är ännu inte tillbaka på de nivåer som sågs före pandemin. Det visar Transportstyrelsens flygtrafikstatistik.

Publicerades 2024-01-16

Globalt ramverk för hållbara flygbränslen

Internationella luftfartsorganisationen (International Civil Aviation Organization, ICAO) konkretiserar nu hur alternativa flygbränslen ska bidra till flygets långsiktiga klimatmål som antogs 2022.

Publicerades 2023-11-27

Höjda avgifter inom alla trafikslag från årsskiftet

Transportstyrelsen höjer avgifter inom alla trafikslag från och med den första januari 2024. En av de mer publika avgifterna är avgiften för körkort och förarbevis. Att förnya körkortet kommer att kosta 320 kronor.

Publicerades 2023-11-20

Resenärer fortsätter flyga utomlands

Antalet passagerare fortsätter att öka inom utrikesflyget. Det visar ny statistik från Transportstyrelsen, där årets tredje kvartal jämförs med samma period året innan.

Publicerades 2023-10-17

Stark efterfrågan på flygresor trots lågkonjunktur

Efterfrågan på flygresor ser ännu inte ut att ha påverkats av lågkonjunkturen, inflationen och de höga räntorna. Både in- och utrikestrafiken i luften förväntats öka i år och under nästa år. Det visar Transportstyrelsens nya passagerarprognos för åren 2023-2029, som därmed skrivs upp.

Publicerades 2023-09-29