Ingen omkom inom svensk luftfart 2023

2024-01-17

Infografik som visar antal omkomna inom luftfarten. Ingen omkom inom luftfarten 2023

Förra året omkom ingen inom den svenska luftfarten*. Det visar Transportstyrelsens preliminära statistik för 2023.

Vare sig inom allmänflyget eller inom det kommersiella flyget omkom någon person under 2023. Det är den lägsta siffran som Transportstyrelsen någonsin uppmätt.

En person skadades allvarligt under året i en olycka med ett litet privatflygplan. Olyckan inträffade vid landning på Landskrona flygplats.

Fortsätta minimera risker

– Att ingen omkommer inom luftfarten under 2023 är ett kvitto på att flygsäkerheten är hög i Sverige. För att bibehålla den höga säkerheten är det nödvändigt att fortsätta att arbeta med att minimera risker och satsa på säkerhetshöjande åtgärder i dialog med luftfartsbranschen, säger Jonas Bjelfvenstam, generaldirektör på Transportstyrelsen.

Arbetet med att upprätthålla den höga säkerhetsnivån inom luftfartsbranschen är ständigt pågående. Transportstyrelsen är angelägen om att behålla den goda dialog som myndigheten har med flygbranschens aktörer såsom flygbolag, infrastrukturhållare, tillverkningsorganisationer, utbildningsorganisationer och intresseorganisationer inom sportflyget.

*I statistiken ingår omkomna i olyckor med svenskregistrerade luftfartyg i hela världen och i olyckor med hängflyg som inträffat i Sverige.