Kategorier av information järnväg

Här hittar du en beskrivning av de kategorier av information du kan prenumerera på inom avdelning järnväg.

ECM – underhållsansvarig enhet

I kategorin ECM – underhållsansvarig enhet prenumererar du på aktuell information om det internationella regelverket samt tillhörande vägledning. Det finns också aktuella datum och länkar till det som handlar om ECM.

Föreskrifter

I kategorin "Föreskrifter" prenumererar du på aktuell information och uppdateringar av Transportstyrelsens författningssamling (TSFS) gällande järnvägsområdet.

Granskningsorgan för spårtrafik

I kategorin granskningsorgan för spårtrafik prenumererar du på information gällande DeBo och NoBo. Du får information som både gäller dig som vill ansöka att bli och behöver använda dig av granskningsorgan.

Infrastrukturförvaltare

I kategorin Infrastrukturförvaltare prenumererar du på information och uppdateringar kring regelverk, tillstånd och tillsyn kring infrastrukturförvaltare. Kategorin innefattar framför allt säkerhetsområdet. Information om bland annat Teknik och marknadsfrågor hittar du i egna kategorier.

Järnvägsmarknaden

I kategorin "Järnvägsmarknaden" prenumererar du på information om beslut inom Transportstyrelsens marknadstillsyn, prövning av tvist och fastställelse av villkor. Även information järnvägsrelaterade tjänster, ramavtalsförordningen och redovisning av järnvägsverksamhet ingår i denna kategori.

Lokförare

I kategorin lokförare prenumererar du på information gällande gäller lokförarbevisen. Transportstyrelsen hanterar ansökan, återkallelse, hälsokontroller, förlorade/förstörda bevis samt register.

Museiföreningar

I kategorin Museiföreningar prenumererar du på aktuella regler för att kunna bli befriad från avgifter eller ha rätt till rabatt. Det gäller organisationer som bara bedriver kulturhistorisk verksamhet på järnvägsområdet.

Tekniskt godkännande

I kategorin tekniskt godkännande prenumererar du på information kring tekniskt godkännande gällande järnväg.

Trafikmedicin

I kategorin "trafikmedicin" prenumererar du på information om bl. a hälsokrav för lokförare och för personer med arbetsuppgifter av betydelse för trafiksäkerheten inom järnväg, spårväg och tunnelbana. Även information för läkare och psykologer som verkar inom området.

Tunnelbana och spårväg

I kategorin tunnelbana och spårväg prenumererar du på information och uppdateringar kring regelverk, tillstånd och tillsyn kring infrastrukturförvaltare. Kategorin innefattar framför allt säkerhetsområdet. Information om bland annat Teknik och marknadsfrågor hittar du i egna kategorier.

Tågpassagerares rättigheter

I kategorin Tågpassagerares rättigheter prenumererar du på information och uppdateringar av EU:s tågpassagerarförordning. Regelverket handlar om dina rättigheter till information, hur biljetter ska utfärdas, bokningssystem, skadeståndsansvar och försäkringsskyldigheter. Det handlar även om dina rättigheter vid tågförseningar och om assistans till personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet vid tågresor.

Utbildningsanordnare och examinatorer

I kategorin utbildningsanordnare och examinatorer prenumererar du på information om ansökan, återkallelse, hälsokontroller.