Bilder och länkning

Transportstyrelsens bilder får användas fritt i redaktionellt syfte. Användning av bilderna i kommersiellt syfte är inte tillåtet. Bilderna får inte förvanskas och du måste alltid ange fotograf vid publicering om det finns angivet i anslutning till bilden.

Du kan ladda ner bilder av vägmärken och använda fritt för olika ändamål utan Transportstyrelsens godkännande. Ett önskemål är att vägmärken endast används i sitt rätta sammanhang på webb eller i tryck då deras budskap är viktigt. Regler för vem som får sätta upp vägmärken som riktar sig till trafikanter finns i vägmärkesförordningen.

Länkning

Om du länkar till Transportstyrelsens webbplats, ber vi dig respektera följande:

  • Ange länken till vår webbplats i ett neutralt teckensnitt.
  • Använd bara hypertextlänkar: se till att vår webbplats öppnas i ett nytt fönster där vår webbsidas internetadress visas i webbläsarens adressfält.
  • Använd inte integrerande länkar (inlinelänkar): länka inte så att informationen automatiskt hämtas från vår webbplats och placeras på en annan webbplats.
  • Använd inte tekniken att länka inom ramar: länka inte så att vår webbplats placeras inom ramarna för en annan webbplats.
  • Länka på ett sådant sätt eller i ett sådant sammanhang att det inte finns risk för att Transportstyrelsens information missförstås.