Rapportera luftfartshändelse

Här hittar du information om hur du rapporterar tillbud, allvarliga tillbud och olyckor (haverier).

Rapportera tillbud

Rapportera tillbud till Transportstyrelsen via vår e-tjänst.

Rapportera luftfarthändelse  

Observera att du inte kan använda e-tjänsten för att rapportera haveri och allvarligt tillbud. För att göra det använd blanketterna som du finner under "Rapportera haveri och allvarligt tillbud" längre ner på sidan.

Tillkommande rapporteringskrav gällande designrelaterade problem/tillbud 

Om du äger eller opererar ett luftfartyg måste du även rapportera designrelaterade problem/tillbud till typcertifikatinnehavaren enligt AMC 20-8. 

Kontakt

För att lägga till bilagor eller berätta hur du upplever vår e-tjänst kan du höra av dig till asr@transportstyrelsen.se. Om du skickar en bilaga till en rapporterad händelse är det bra om du anger datum/tid för händelsen i ditt e-postmeddelande. 

Här hittar du information om hur Transportstyrelsen behandlar personuppgifter som samlas in via webbplatsen och genom våra e-tjänster.

Rapportera haveri och allvarligt tillbud

När du ska rapportera ett haveri (olycka) eller ett allvarligt tillbud använder du blanketterna nedan.

Rapporten skickas enligt uppgift på respektive blankett.

Vid haveri eller allvarligt tillbud med ballong kan blanketten Rapport om haveri/allvarligt tillbud med motordrivet luftfartyg (L 1592) användas och tillämpliga delar fylls i vid rapporteringen.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!