Hörselnedsättning

Vissa flygplan visar filmer med säkerhetsinformation.
Men om du behöver, kan du få egen information.
Du kan ha svårt att höra om personalen säger något viktigt i högtalarna.
Det finns inga hörselslingor i flygplan av tekniska skäl.
Det ska finnas skriven information vid ditt säte.