När flygplanet har landat

Personer med rörelsehinder får oftast gå av flygplanet sist.
Du får hjälp ur planet
och in i flygplatsen
och fram till platsen
där du hämtar ditt bagage och din rullstol.