Avstigning

Det finns olika sätt att ta sig av flygplanet.
En del flygplatser har brygga
för att gå på och av flygplanet.
Andra flygplatser har trappa.

Brygga

Bryggan är en gång mellan flygplatsen och flygplanet.
Bryggan kan luta lite.

Trappa

När det inte finns brygga
finns det en trappa till flygplanet.
Det kan finnas en rullstolslyft.
Men om det inte finns
så ska personalen använda en bärstol.

Lyftanordning

På några svenska flygplatser finns lyftanordningar
från ett skåp i en bil.
Skåpet är höjbart och sänkbart.