Om du är missnöjd med din resa

Om du är missnöjd med din resa
ska du klaga till flygplatsen eller till flygbolaget.
Om du inte vet vilket flygbolag du rest med
ska du tala med den som ordnade din resa.
Om du ändå inte får rätt
kan du tala med myndigheterna Tranportstyrelsen
eller Konsumentverket.