Klagomål

Om du inte fått det som du har rätt till enligt EU:s regler
ska du klaga till myndigheten Konsumentverket eller Transportstyrelsen.
Om klagomålet gäller andra EU-länder
ger vi din anmälan till rätt myndighet.

Så här anmäler du till Transportstyrelsen:

Din anmälan ska innehålla ditt namn,
din postadress
och ditt telefonnummer.

Anmälan ska också innehålla
vem du anmäler,
vad som har hänt,
när det hände
och varför du vill anmäla.

Anmälan ska också innehålla uppgifter om resan,
alltså beställningsdatum, flygnummer, datum,
och varifrån och vart du reste.

Du ska också skicka med skriftliga bevis om det finns.

Du fyller i din anmälan på blanketten
som du kan ladda ned här.

Blanketten skickar du med post till:
Transportstyrelsen
601 73 Norrköping

Du kan också fylla i formuläret på datorn.
Då kan du skicka formuläret direkt till oss på internet.

Allmän handling

Transportstyrelsen är en statlig myndighet.
Det betyder att alla brev som kommer till oss är en allmän handling.
Även sådana brev som vi får som e-post är allmän handling.
Allmän handling betyder att alla kan se den om de vill.