Ändra flera fordon i samma ansökan i EVR

En fordonsinnehavare kan normalt vid en ansökan om ändring eller uppdatering av fordonsindivid välja att göra det för flera individer i samma ansökan i EVR.

För tillfället fungerar inte den funktionen utan det är begränsat till att en ansökan om ändring bara går att göra på ett fordon i taget i EVR vid följande ansökningstyper:

 • Uppdatering av befintlig registrering
 • Ändring av fordonsinnehavare
 • Ändring av underhållsansvarig enhet (ECM)
 • Ändring av ägare
 • Ändring av organisatoriska uppgifter
 • Ändring av europeiskt fordonsnummer (EVN) efter tekniska ändringar
 • Ändring av EVN och registreringsmedlemsstat

Observera att detta bara är tillfälligt. Funktionen att ändra flera individer i samma ansökan kommer att finnas senare.

Om ni som fordonsinnehavare, ändå vill göra ändringar på flera individer samtidigt föreslår vi följande tillfälliga lösning:

 1. Sammanställ alla fordonsindivider (EVN) ni önskar ändra i en Excelfil
 2. Logga in i EVR och ska önskad ansökan
 3. Ladda upp den Excelfil ni skapat med alla EVN ni önskar ändra
 4. Ange bara ett EVN i ansökan
 5. Gör de ändringar i EVR ni önskar göra för fordonsindividerna
 6. Skicka in ansökan

Transportstyrelsen kommer, efter att ha godkänt ansökan för den enskilda fordonsindividen, skicka Excelfilen tillsammans med information om ansökan till ERA. ERA kommer därefter att utföra ändringarna för alla fordonsindivider som finns angivna i Excelfilen

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!