Informationsmöte järnväg 20 oktober

Den 20 oktober bjuder Transportstyrelsen in till informationsmöte för järnvägsbranschen. 

Länk

Följ länken nedan för att ansluta till mötet när det börjar. Mötet är öppet för alla intresserade. 

Informationsmöte järnväg 20 oktober

Anmälan

Ingen anmälan krävs för att delta. Om du har frågor eller har tips om något vi borde ta upp i framtida informationsmöten kan du kontakta moten-spartrafik@transportstyrelsen.se

Program

09.00 - 10.20 Block 1

Genomgång av säkerhetsrapporten 2022

  • I oktober i publicerades Säkerhetsrapporten för 2022. Gisela Liss presenterar de viktigaste delarna från rapporten.  

Kapacitetsinitiativet

  • Europeeiskaiska kommissionen presenterade den 11 juli 2023 sitt förslag till en ny järnvägskapacitetsförordning. Vi presenterar vad som hänt sedan dess.

Regeringsuppdrag Security

  • Vi får en kort genomgång av det pågående regingsuppdraget.

10.20 - 10.35 Paus

10.35 - 11.50 Block 2

Information om Järnvägens säkerhetskonferens 2024

  • Den 31 januari och 1 februari genomförs Järnvägens säkerhetskonferens och tillhörande temadag. Vi berättar om 

Undersökning kring OSS.

  • Vi berättar om den pågående undersökningen kring ansökningssystemet One Stop Shop (OSS)

Uppdaterade Tekniska Specifikationer för Driftskompatibilitet (TSD)

  • Den 28 september 2023 trädde tre av kommissionens genomförandeförordningar ikraft. Vi presenterar förändringarna.

 

 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!