Branschrådet för spårväg och tunnelbana

Transportstyrelsen har tagit initiativet till att skapa ett forum för spårväg och tunnelbana, som har fått namnet "Branschrådet för spårväg och tunnelbana".

I Sverige finns ett tiotal företag som bedriver spårvägs- och
tunnelbane­verksamhet. De transporterar ett stort antal människor dagligen.

Dessa företag bör ha nytta av att ha ett forum där de kan träffa Transportstyrelsen och varandra för att utbyta erfarenheter och ta del av Transportstyrelsens arbete med regelgivning etc.

Transportstyrelsen har stämt av med branschen för spårväg och tunnelbana om intresse finns för ett bransch­råd inom detta område, och intresset var stort för ett sådant forum.

Syfte

Transportstyrelsens tanke är således att skapa och driva ett forum där Transportstyrelsen möter representanter från den svenska branschen för att dela kunskap, identifiera utmaningar och diskutera principiella frågor inom området trafiksäkerhet och kollektivtrafiklagstiftningen.

Forumet har som syfte att dels fånga upp branschens behov för att kunna inhämta kunskap om hur regleringen bör utformas, dels informera branschen om hur arbetet med regleringen fortskrider. Därtill för att kunna diskutera andra frågor som tillsyn, tillstånd, godkännande, olycks­rapportering, kollektiv­trafikfrågor etc. Branschen får även ett forum för att utbyta erfarenheter.

Branschrådet ska föra en dialog med berörda aktörer på den svenska marknaden såsom spårinnehavare, trafikutövare, konsulter, bransch­organisationer, underhålls­företag, fordonsinnehavare och regerings­kansliet. Branschrådet ska vara ett forum som verkar i dialog med branschen. Inför mötena aviseras ett antal huvudämnen som ska behandlas. Dessa väljs utifrån vad som är aktuellt och viktigt och efter vilka önskemål som har kommit in från branschen.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!