Fjärde järnvägspaketet träder i kraft 1 juni

2022-05-19

Den 1 juni 2022 träder det 4:e järnvägspaketet i kraft i Sverige. Här hittar du länkar till lagar, förordningar och annat material.

Föreskrifter

De föreskrifter som Transportstyrelsen tagit fram i samband med 4:e järnvägspaketet kommer att träda i kraft samtidigt som lagar och förordningar (1 juni 2022). Föreskrifterna kommer att finnas publicerade på transportstyrelsens hemsida från den 25:e maj här: Sök föreskrifter.

En kort beskrivning om föreskrifternas syfte kommer att publiceras löpande på hemsidan här: Föreskrifter inom 4:e järnvägspaketet 

Lag och förordning

Här hittar du länkar till de lagar och förordningar som träder i kraft den 1 juni. Notera att det finns övergångsregler vilka gör att vissa bestämmelser kommer att fortsätta att gälla i järnvägslagen (2004:519)

Lag Förordning
Järnvägssäkerhetslag (2022:367) Järnvägssäkerhetsförordning (2022:418)
Järnvägstekniklag (2022:366) Järnvägsteknikförordning (2022:417)
Lag om nationella järnvägssystem (2022:368) Förordning om nationella järnvägssystem (2022:419)
Järnvägsmarknadslag (2022:365) Järnvägsmarknadsförordning (2022:416)