Sjökortsrapport

Använd gärna denna blankett för att meddela oss om Du upptäcker fel i sjökort eller nautiska publikationer utgivna av Sjöfartsverket.

Du kan även använda blanketten för att meddela oss synpunkter som kan förbättra våra produkter. Fel på fyrar, bojar, prickar och andra sjösäkerhetsanordningar eller andra faror för sjöfarten, till exempel drivande föremål i vattnet, bör du rapportera till Sjöfartsverket, på tel 020-33 11 66 eller VHF till närmaste VTS-central.

Behandling av personuppgifter

Här hittar du information om hur Transportstyrelsen behandlar personuppgifter som samlas in via webbplatsen och genom våra e-tjänster.