Ansökan om certifikat - försäkring oljetransport

BS09764

Används av fartygets ägare för att ansöka om ett certifikat som intygar att fartyget är korrekt försäkrat vid eventuell skada efter olyckshändelse med olja som transporterats i bulk. Gäller fartyg som transporterar mer än 2000 ton olja som bulklast.

Ansökan ska ha kommit Transportstyrelsen tillhanda senast 30 dagar före önskad giltighetsperiod för certifikatet.

Behandling av personuppgifter

Här hittar du information om hur Transportstyrelsen behandlar personuppgifter som samlas in via webbplatsen och genom våra e-tjänster.