Ansökan om certifikat - försäkring bunkerolja

BS09763

Används av fartygets ägare för att ansöka om ett certifikat som intygar att fartyget är korrekt försäkrat vid eventuell skada efter olyckshändelse med bunkerolja.

Ansökan ska ha kommit Transportstyrelsen tillhanda senast 30 dagar före önskad giltighetsperiod för certifikatet.

Behandling av personuppgifter

Här hittar du information om hur Transportstyrelsen behandlar personuppgifter som samlas in via webbplatsen och genom våra e-tjänster.