Anmälan om äganderättsändring

TSL7637

Den här blanketten används av köpare och säljare av luftfartyg för att göra en anmälan om äganderättsändring. Observera att blanketten måste skrivas under av köparen och säljaren annars kan äganderättsändringen inte genomföras hos Transportstyrelsen. För mer information om ytterligare handlingar som ska ges in, se sidan 2 på blanketten

Behandling av personuppgifter

Här hittar du information om hur Transportstyrelsen behandlar personuppgifter som samlas in via webbplatsen och genom våra e-tjänster.