Trafikmedicin


Sökresultat

Blankettnamn Blankettnummer
Ansökan om särskild bedömning - lokförare
Version 6. 2019-02-01
TSJ7009
Ansökan om särskilt tillstånd - läkare
2019-11-27
E-tjänst
Ansökan om särskilt tillstånd - psykolog
Version 4. 2019-02-01
TSJ7067
Ansökan om tillstånd att utföra yrkespsykologiska undersökningar- checklista
Version 4. 2018-05-25
TSJ7021
Ansökan om undantag - övrig personal i spårbunden trafik
Version 9. 2020-05-18
TSJ7010
Hälsodeklaration - lokförare
Version 4. 2019-12-16
TSJ7013
Hälsodeklaration - stöd för läkaren vid bedömning
Version 6. 2020-03-03
TSJ7015
Läkarutlåtande
Version 7. 2021-03-17
TSJ7020
Läkarutlåtande - lokförare
Version 5. 2019-02-01
TSJ7004
Utlåtande vid inledande yrkespsykologisk undersökning
Version 2. 2018-05-25
TSJ7012