Rallybilar

Kraven för rallybilar som används i tävling ses över i syfte att utreda nödvändiga ändringar i regelverket så att det blir konkurrensneutralt samt föreslå ändringar i regelverket för att ta bort behovet att söka dispens för registreringsbesiktning av homologerade rallybilar. 

En standardrallybil är normalt sett en serietillverkad bil som anpassats för att även kunna användas i rallytävlingar i en så kallad standardklass. Anpassningarna är normalt sett installation av en skyddsbur, 6-punktsbälten samt montering av förarstol för tävlingsbruk.

En homologerad rallybil är en bil som har byggts uteslutande för tävlingsbruk. 

Arbetet förväntas pågå under tiden hösten 2021 och hela 2022, och nya föreskrifter planeras träda i kraft i slutet av 2023. 

Kontaktuppgifter

Omar Bagdadi
Mail omar.bagdadi@transportstyrelsen.se 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!