Rallybilar

2021-11-10

Kraven för rallybilar som används i tävling ses över i syfte att utreda nödvändiga ändringar i regelverket så att det blir konkurrensneutralt samt föreslå ändringar i regelverket för att ta bort behovet att söka dispens för registreringsbesiktning av homologerade rallybilar. 

En standardrallybil är normalt sett en serietillverkad bil som anpassats för att även kunna användas i rallytävlingar i en så kallad standardklass. Anpassningarna är normalt sett installation av en skyddsbur, 6-punktsbälten samt montering av förarstol för tävlingsbruk.

En homologerad rallybil är en bil som har byggts uteslutande för tävlingsbruk. 

Nya föreskrifter planeras träda i kraft under 2024. 

Kontaktuppgifter

Omar Bagdadi
E-post: omar.bagdadi@transportstyrelsen.se