Kommissionens förslag om ökad rörlighet för lok: Paket 3,5

I kommissionens förslag fortsätter EU arbetet med att underlätta för järnvägstransporter över gränserna.

Där föreslås bland annat regler som underlättar att ett lokomotiv som godkänts för ibruktagande i ett land får användas även i andra EU-länder, utan att behöva godkännas på nytt, så kallat ömsesidigt erkännande.

Förslaget syftar även till att öka takten i arbetet med att införa gemensamma tekniska standarder.

Arbetet har hittills resulterat i direktiv 2008/57/EG som är en sammanslagning av de två tidigare driftskompatibilitetsdirektiven, 96/48/EG och 2001/16/EG. 
Direktiv 2008/57/EG 

Mer information om direktiv 2008/57/EG:
Om förslaget.