Yrkestrafik

Sökresultat

Blankettnamn Blankettnummer
Ansökan om CEMT-flyttgodstillstånd
Version 1. Utgiven 2012-02-26
TSTRY1250
Anmälan om säkerställande av utbildningsverksamhet för yrkesförarkompetens
Version 1. Utgiven 2017-06-20
TSV7065
Anmälan om ändring i tillstånd att bedriva utbildningsverksamhet för yrkesförarkompetens - lärare
Version 01.00. Utgiven 2017-05-05
TSV7059
Anmälan om ändring i tillstånd att bedriva utbildningsverksamhet för yrkesförarkompetens - tillstånd
Version 01.00. Utgiven 2017-05-05
TSV7057
Anmälan om ändring i tillstånd att bedriva utbildningsverksamhet för yrkesförarkompetens - tillståndshavare
Version 01.00. Utgiven 2017-05-05
TSV7056
Anmälan om ändring i tillstånd att bedriva utbildningsverksamhet för yrkesförarkompetens - utbildningsplan
Version 01.00. Utgiven 2017-05-05
TSV7058
Anmälan/avanmälan av trafikansvarig m.fl. gods och buss
Version 3. Utgiven 2015-11-12
TSTRY1310
Anmälan/Avanmälan av fordon i yrkesmässig trafik, taxitrafik och uthyrningsrörelse
Version 3. Utgiven 2016-03-21
TSTRY1305
Anmälan/Avanmälan av fordon i yrkesmässig trafik, taxitrafik och uthyrningsrörelse
Version 3. Utgiven 2016-03-21
TSTRY1305
Anmälan/avanmälan av trafikansvarig m.fl. taxi
Version 1. Utgiven 2013-06-17
TSTRY 1311
Ansökan - ändring i tillstånd att bedriva utbildningsverksamhet för yrkesförarkompetens
Version 01.00. Utgiven 2017-05-05
TSV7060
Ansökan om anslutning till Transportstyrelsens Internettjänst för rapportering av genomförd utbildning för yrkesförarkompetens
Version v02.00. Utgiven 2016-03-30
BV13151
Ansökan om CEMT-tillstånd - gods
Version 2. Utgiven 2015-02-23
TSTRY1245
Ansökan om dispens från taxameter
Version 1. Utgiven 2013-01-01
TSTRY1265
Ansökan om förartillstånd
Version 3. Utgiven 2015-06-16
TSTRY1220
Ansökan om gemenskapstillstånd
Version 3. Utgiven 2014-11-17
TSTRY1205
Ansökan om kontrolldokument
Version 2. Utgiven 2013-06-17
TSTRY1225
Ansökan om linjetrafik inom EU- och EES-länder
Version 3. Utgiven 2015-02-23
TSTRY1260
Ansökan om taxiförarlegitimation genom erkännande av yrkeskvalifikationer som har förvärvats eller blivit erkända i Schweiz eller inom en annan EES-stat än Sverige
Version 4. Utgiven 2017-11-10
TSV7030
Ansökan om taxitrafiktillstånd
Version 4. Utgiven 2016-10-13
TSTRY 1201
Ansökan om tillstånd att bedriva yrkesförarkompetensutbildning - fortbildning godstransporter
Version v02.00. Utgiven 2017-06-20
TSV7064
Ansökan om tillstånd att bedriva yrkesförarkompetensutbildning - fortbildning persontransporter
Version v02.00. Utgiven 2017-06-20
TSV7063
Ansökan om tillstånd att bedriva yrkesförarkompetensutbildning - grundutbildning godstransporter
Version v02.00. Utgiven 2017-06-20
TSV7062
Ansökan om tillstånd att bedriva yrkesförarkompetensutbildning - grundutbildning persontransporter
Version v02.00. Utgiven 2017-06-20
TSV7061
Ansökan om tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik
Version 5. Utgiven 2016-10-17
TSTRY1200
Ansökan om tillstånd att driva redovisningscentral
Version 2. Utgiven 2017-02-01
TSTRY1306
Ansökan om tillstånd till biluthyrning
Version 7. Utgiven 2018-01-04
TSTRY1210
Ansökan om transporttillstånd - gods
Version 2. Utgiven 2014-11-17
TSTRY1240
Application regarding international regular bus service
Version 2. Utgiven 2014-12-29
TSTRY1235E
Avanmälan av personal för yrkeskompetensutbildning
Version v02.00. Utgiven 2016-05-27
BV12103
Förarkort för färdskrivare
Version 8. Utgiven 2018-01-04
TSTRY1329
Intyg om normal hemvist vid ansökan om förarkort för färdskrivare
Version 1. Utgiven 2016-04-22
TSTRY1328
Läkarintyg diabetes
Version 1. Utgiven 2016-01-14
TSTRK1031
Läkarintyg för taxiförarlegitimation
Version 2. Utgiven 2014-10-29
TSTRK1007
Ogiltigförklaring av taxiförarlegitimation
Version 1. Utgiven 2016-02-18
TSTRY1206
Prövning av ekonomiska resurser - enskild person
Version 9. Utgiven 2018-01-04
TSTRY1101
Prövning av ekonomiska resurser - juridisk person
Version 8. Utgiven 2018-01-04
TSTRY1102
Prövning av ekonomiska resurser taxitrafik juridiskperson
Version 2. Utgiven 2013-03-20
TSTRY1105
Prövning av ekonomiska resurser taxitrafik, enskild person
Version 3. Utgiven 2014-05-05
TSTRY1104
Påanmälan av personal för yrkeskompetensutbildning
Version v02.00. Utgiven 2016-05-27
BV12102
Revisorsintyg
Version 1. Utgiven 2012-11-26
TSTRY1103
Uppgifter om utländskt körkort/utländskt yrkeskompetensbevis när förare genomgår grundutbildning eller fortbildning i Sverige
Utgiven 2016-02-09
TSRY1332
Återkallelse av tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik, taxitrafik, uthyrningsrörelse samt gemenskapstillstånd
Version 2. Utgiven 2012-12-16
TSTRY1320
Återkallelse av tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik, taxitrafik, uthyrningsrörelse samt gemenskapstillstånd
Version 2. Utgiven 2012-12-16
TSTRY1320
Återkallelse av tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik, taxitrafik, uthyrningsrörelse, redovisningscentral samt gemenskapstillstånd
Version 2. Utgiven 2016-12-16
TSTRY1320
Till toppen