Yrkestrafik

Sökresultat

Blankettnamn Blankettnummer
Anmälan/avanmälan av trafikansvarig m.fl. gods och buss
Version 3. Utgiven 2015-11-12
TSTRY1310
Anmälan/avanmälan av trafikansvarig m.fl. taxi
Version 1. Utgiven 2013-06-17
TSTRY 1311
Ansökan om anslutning till Transportstyrelsens Internettjänst för rapportering av genomförd utbildning för yrkesförarkompetens
Version v04.00. Utgiven 2020-09-30
BV13151
Ansökan om gemenskapstillstånd
Version 5. Utgiven 2022-01-01
TSTRY1205
Ansökan om kontrolldokument
Version 6. Utgiven 2023-01-01
TSTRY1225
Ansökan om linjetrafik inom EU- och EES-länder
Version 6. Utgiven 2023-05-23
TSTRY1260
Ansökan om taxiförarlegitimation genom erkännande av yrkeskvalifikationer som har förvärvats eller blivit erkända i Schweiz eller inom en annan EES-stat än Sverige
Version 3. Utgiven 2023-01-01
TSVY7009
Ansökan om taxitrafiktillstånd
Version 7. Utgiven 2023-01-01
TSTRY1201
Ansökan om tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik
Version 11. Utgiven 2023-01-01
TSTRY1200
Ansökan om tillstånd att driva beställningscentral för taxi
Version 1. Utgiven 2020-11-09
TSVY7003
Ansökan om tillstånd att driva redovisningscentral
Version 3. Utgiven 2023-01-01
TSTRY1306
Ansökan om tillstånd till biluthyrning
Version 10. Utgiven 2023-01-01
TSTRY1210
Ansökan om transporttillstånd
Version 5. Utgiven 2022-01-01
TSTRY1240
Application regarding international regular bus service
Version 5. Utgiven 2023-01-01
TSTRY1235E
Intyg om normal hemvist vid ansökan om förarkort för färdskrivare
Version 1. Utgiven 2016-04-22
TSTRY1328
Läkarintyg diabetes
Version 1. Utgiven 2022-01-01
TSTRK1031
Läkarintyg för taxiförarlegitimation
Version 2. Utgiven 2014-10-29
TSTRK1007
Ogiltigförklaring av taxiförarlegitimation
Version 2. Utgiven 2023-02-06
TSVY7039
Prövning av ekonomiska resurser - Buss och godstransporter - enskild person
Version 2. Utgiven 2022-11-09
TSVY7001
Prövning av ekonomiska resurser - Buss och godstransporter - juridisk person
Version 2. Utgiven 2022-11-09
TSVY7002
Prövning av ekonomiska resurser taxitrafik juridiskperson
Version 2. Utgiven 2022-04-05
TSVY7005
Prövning av ekonomiska resurser taxitrafik, enskild person
Version 2. Utgiven 2022-04-05
TSVY7004
Uppgifter om utländskt körkort/utländskt yrkeskompetensbevis när förare genomgår grundutbildning eller fortbildning i Sverige
Utgiven 2016-02-09
TSRY1332
Återkallelse av tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik, taxitrafik, uthyrningsrörelse, redovisningscentral samt gemenskapstillstånd
Version 2. Utgiven 2016-12-16
TSTRY1320
Till toppen