Yrkestrafik

Sökresultat

Blankettnamn Blankettnummer
Anmälan om ändring i tillstånd att bedriva utbildningsverksamhet för yrkesförarkompetens - tillstånd
Version 3. Utgiven 2019-02-01
TSV7057
Anmälan om ändring i tillstånd att bedriva utbildningsverksamhet för yrkesförarkompetens - tillståndshavare
Version 3. Utgiven 2019-02-01
TSV7056
Anmälan om ändring i tillstånd att bedriva utbildningsverksamhet för yrkesförarkompetens - utbildningsplan
Version 3. Utgiven 2019-02-01
TSV7058
Anmälan/avanmälan av trafikansvarig m.fl. gods och buss
Version 3. Utgiven 2015-11-12
TSTRY1310
Anmälan/avanmälan av trafikansvarig m.fl. taxi
Version 1. Utgiven 2013-06-17
TSTRY 1311
Ansökan - ändring i tillstånd att bedriva utbildningsverksamhet för yrkesförarkompetens
Version 3. Utgiven 2019-02-01
TSV7060
Ansökan om anslutning till Transportstyrelsens Internettjänst för rapportering av genomförd utbildning för yrkesförarkompetens
Version v02.00. Utgiven 2018-08-21
BV13151
Ansökan om dispens från taxameter
Version 1. Utgiven 2013-01-01
TSTRY1265
Ansökan om gemenskapstillstånd
Version 3. Utgiven 2014-11-17
TSTRY1205
Ansökan om kontrolldokument
Version 2. Utgiven 2013-06-17
TSTRY1225
Ansökan om linjetrafik inom EU- och EES-länder
Version 3. Utgiven 2015-02-23
TSTRY1260
Ansökan om taxiförarlegitimation genom erkännande av yrkeskvalifikationer som har förvärvats eller blivit erkända i Schweiz eller inom en annan EES-stat än Sverige
Version 1. Utgiven 2019-02-06
TSTRY1109
Ansökan om taxitrafiktillstånd
Version 4. Utgiven 2016-10-13
TSTRY 1201
Ansökan om tillstånd att bedriva yrkesförarkompetensutbildning - fortbildning godstransporter
Utgiven 2019-02-01
Ansökan om tillstånd att bedriva yrkesförarkompetensutbildning - fortbildning persontransporter
Utgiven 2019-02-01
Ansökan om tillstånd att bedriva yrkesförarkompetensutbildning - grundutbildning godstransporter
Utgiven 2019-02-01
Ansökan om tillstånd att bedriva yrkesförarkompetensutbildning - grundutbildning persontransporter
Utgiven 2019-02-01
Ansökan om tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik
Version 5. Utgiven 2016-10-17
TSTRY1200
Ansökan om tillstånd att driva redovisningscentral
Version 2. Utgiven 2017-02-01
TSTRY1306
Ansökan om tillstånd till biluthyrning
Version 8. Utgiven 2018-01-04
TSTRY1210
Ansökan om transporttillstånd - gods
Version 2. Utgiven 2014-11-17
TSTRY1240
Application regarding international regular bus service
Version 2. Utgiven 2014-12-29
TSTRY1235E
Intyg om normal hemvist vid ansökan om förarkort för färdskrivare
Version 1. Utgiven 2016-04-22
TSTRY1328
Läkarintyg diabetes
Version 1. Utgiven 2018-10-03
TSTRK1031
Läkarintyg för taxiförarlegitimation
Version 2. Utgiven 2014-10-29
TSTRK1007
Ogiltigförklaring av taxiförarlegitimation
Version 1. Utgiven 2016-02-18
TSTRY1206
Prövning av ekonomiska resurser - enskild person
Version 12. Utgiven 2019-12-02
TSTRY1101
Prövning av ekonomiska resurser - juridisk person
Version 12. Utgiven 2019-12-02
TSTRY1102
Prövning av ekonomiska resurser taxitrafik juridiskperson
Version 3. Utgiven 2018-03-21
TSTRY1105
Prövning av ekonomiska resurser taxitrafik, enskild person
Version 4. Utgiven 2018-03-21
TSTRY1104
Uppgifter om utländskt körkort/utländskt yrkeskompetensbevis när förare genomgår grundutbildning eller fortbildning i Sverige
Utgiven 2016-02-09
TSRY1332
Återkallelse av tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik, taxitrafik, uthyrningsrörelse, redovisningscentral samt gemenskapstillstånd
Version 2. Utgiven 2016-12-16
TSTRY1320
Till toppen