Taxitrafik


Sökresultat

Blankettnamn Blankettnummer
Anmälan/avanmälan av trafikansvarig m.fl. taxi
Version 1. 2013-06-17
TSTRY 1311
Ansökan om taxiförarlegitimation genom erkännande av yrkeskvalifikationer som har förvärvats eller blivit erkända i Schweiz eller inom en annan EES-stat än Sverige
Version 4. 2024-05-15
TSVY7009
Ansökan om taxitrafiktillstånd
Version 8. 2024-01-01
TSTRY1201
Ansökan om tillstånd att driva beställningscentral för taxi
Version 2. 2024-01-01
TSVY7003
Ansökan om tillstånd att driva redovisningscentral
Version 3. 2023-01-01
TSTRY1306
Läkarintyg diabetes
Version 1. 2022-01-01
TSTRK1031
Läkarintyg för taxiförarlegitimation
Version 2. 2014-10-29
TSTRK1007
Ogiltigförklaring av taxiförarlegitimation
Version 2. 2023-02-06
TSVY7039
Prövning av ekonomiska resurser taxitrafik juridiskperson
Version 2. 2022-04-05
TSVY7005
Prövning av ekonomiska resurser taxitrafik, enskild person
Version 2. 2022-04-05
TSVY7004
Återkallelse av tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik, taxitrafik, uthyrningsrörelse, redovisningscentral samt gemenskapstillstånd
Version 2. 2016-12-16
TSTRY1320