Inteckning

TSS7279

För ägare till ett registrerat fartyg med en största längd överstigande 24 meter som önskar inteckning i fartyget.

Anmälan som skickas in till Transportstyrelsen innebär avgift oavsett om ansökan bifalls eller inte.
Här hittar du uppgifter om Transportstyrelsens Avgifter

Behandling av personuppgifter

Här hittar du information om hur Transportstyrelsen behandlar personuppgifter som samlas in via webbplatsen och genom våra e-tjänster.