Ansökan om kulturhistorisk märkning av fartyg samt traditionsfartygsklassning

BS09705

Den här blanketten används av fartygsägare, redare, föreningar, stiftelser som äger eller förvaltar ett fartyg och som vill ansöka om att få det fartyget K-märkt (kulturhistorisk märkning) eller traditionsfartygsklassat.

Behandling av personuppgifter

Här hittar du information om hur Transportstyrelsen behandlar personuppgifter som samlas in via webbplatsen och genom våra e-tjänster.