Drönare

Blankettnamn Blankettnummer
ADS ansökningsformulär
Version 1. Utgiven 2021-12-14
TSL7434
Ansökningsmall manuell hantering drönarkort
Version 3. Utgiven 2022-06-10
TSL7360
Operativt tillstånd för obemannade luftfartyg
Version 4. Utgiven 2022-08-25
TSL7124
PDRA G-01
Version 1. Utgiven 2023-01-16
TSL7625
PDRA G-02
Version 1. Utgiven 2023-01-16
TSL7626
PDRA G-03
Version 1. Utgiven 2023-01-16
TSL7627
PDRA S-01
Version 1. Utgiven 2023-01-16
TSL7623
PDRA S-02
Version 1. Utgiven 2023-01-16
TSL7624
SORA
Version 2. Utgiven 2023-01-18
TSL7628
Till toppen