Ansökan om operativt tillstånd för obemannade luftfartyg

TSL7124

Den här blanketten används av drönaroperatörer för att ansöka om tillstånd för verksamhet med obemannade luftfartyg i den specifika kategorin.

Ansökan ska kompletteras med blankett för regeluppfyllnad för respektive tillståndstyp, PDRA S-01, PDRA S-02, PDRA G-01, PDRA G-02, PDRA G-03, SORA

Behandling av personuppgifter

Här hittar du information om hur Transportstyrelsen behandlar personuppgifter som samlas in via webbplatsen och genom våra e-tjänster.