Varför har inte Sverige krav på handsfree när man kör bil?

Transportstyrelsen har lämnat ett förslag till regeringen (april 2017) på att införa ett förbud mot att hålla mobiltelefonen i handen medan man kör. Ett sådant förbud skulle innebär att Sverige lever upp till minimikravet i den sk Wienkonventionen.